Ιατροί ανά Ειδικότητα

Ιατροί εκτός ΓΕΣΥ (Ιδιώτες Ιατροί)
Το Αρεταίειο Νοσοκομείο αποτελείται από γιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.