Πολιτική Ποιότητας Αρεταίειου Νοσοκομείου

Πολιτική του Αρεταίειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης, το ασφαλές περιβάλλον στους χώρους του Νοσοκομείου, η ασφάλεια ασθενών κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο και διάθεση ποιοτικών υπηρεσιών τα οποία να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, τις νομοθετικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και τις αυστηρές προδιαγραφές που αφορούν θέματα ασφάλειας, υγιεινής και ποιοτικού ελέγχου.

Αναλυτικά η Πολιτική Ποιότητας