ΚΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης  και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Γαστρεντερολόγου – Ηπατολόγου από το RCP (UK).

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος / Ηπατολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200419
Αρ. γραφείου: 104