ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε τον τίτλου του ειδικού Ουρολόγου-Ανδρολογου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Umeå στη Σουηδία.

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 020723
Αρ. γραφείου: 123