ΠΟΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

• MBBS (London) πτυχίο Ιατρικής – UCL, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Ην. Βασίλειο
• Ειδικότητα Urology – Νοσοκομεία Ην. Βασιλείου: The Royal Marsden, University College London, Charing Cross, Barts and The London
• MRCS (Eng) and Fellowship of the Royal College of Surgeons (Urology) – Διπλωματούχος και Μέλος, Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργικής
• Fellow of the European Committee of Sexual Medicine – Διπλωματούχος και Μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σεξουαλικής Ιατρικής
• Χειρουργική Υφηγεσία – Υποειδικότητα (Fellowship) στις Επεμβάσεις Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας, University College London Hospital, UK

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε  τον τίτλο του Ειδικού Ουρολόγου / Ανδρολόγου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200408 / +357 99 514171
Αρ. γραφείου: 10

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε τον τίτλου του ειδικού Ουρολόγου-Ανδρολογου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Umeå στη Σουηδία.

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 020723
Αρ. γραφείου: 123

 

ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Κίεβου και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Επανορθωτικού Ουρολόγου από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200333
Αρ. γραφείου: 7