ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Goettingen στη Γερμανία και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Νευρολόγου από το κρατίδιο της Κάτω Σαξωνίας στη Γερμανία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού OA Dr Med Univ. από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200308
Αρ. γραφείου: 5

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Νευρολόγου από το Πανεπιστήμιο Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 020720
Αρ. γραφείου: Αnnex 1