ΛΟΙΖΟΥ Α. ΛΟΥΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Γαστρεντερολόγου / Ηπατολόγου από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Besancon – Γαλλίας  και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Γαστρεντερολόγου – Ηπατολόγου από το Πανεπιστήμιο της Besancon – Γαλλίας   (FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE BESANCON – FRANCE).

ΚΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης  και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Γαστρεντερολόγου – Ηπατολόγου από το RCP (UK).

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος / Ηπατολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200419
Αρ. γραφείου: 104