ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΑΝΙΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΟΞΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΜΠΡΟΥΕΡ ΤΟΥΛΛΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΛΟΜΑΚΑ ΟΛΕΓΚ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΛΟΜΑΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΖΑΛΟΥΜΗ ΝΟΡΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΓΙΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος Χειρουργείων

ΣΧΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Αναισθησιολόγου / Eνταντικολόγου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.