ΖΑΜΠΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Αγγειοχειρουργού από το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2005 και για 3 περίπου χρόνια εργάστηκε στο Λονδίνο στο εθνικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, στα νοσοκομεία Ealing και Hammersmith (Imperial NHS Trust). Εκεί ασχολήθηκε εκτός των άλλων με την γονιδιακή θεραπεία για νεο-αγγειογένεση, με την αφρώδη σκληροθεραπεία και με την ενδαγγειακή χειρουργική.

Είναι εγγεγραμμένος στον Βρετανικό Ιατρικό σύλλογο (General Medical Council), μέλος της ευρωπαϊκής εταιρίας Αγγειοχειρουργικής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (European Society of Vascular and Endovascular Surgery), μέλος της Βασιλικής Εταιρίας Ιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου (The Royal Society of Medicine) και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ι.Σ.Θ.)

Είναι μέλος και κατέχει την θέση του Προέδρου στην Αγγειοχειρουργική και Ενδαγγειακή Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου.

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός
Τηλέφωνο: +357 22 200300