ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Νευροχειρουργού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητα: Νευροχειρουργός
Τηλέφωνο: +357 22 055000
Αρ. γραφείου: Ανδρέα Αβρααμίδη 50, Γραφεία Νευροχειρουργικής Ομάδας