ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Χειρούργου Οφθαλμίατρου από το Sheba Medical Centre, Tel Has homer στο Ισραήλ.

Ειδικότητα: Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Τηλέφωνο: +357 22 020720
Αρ. γραφείου: Annex 1