ΤΟΥΜΠΑ ΜΕΡΟΠΗ

Ειδικότητα: Παιδοενδοκρινολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200300