ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού  Γενικού  Χειρούργου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νομαρχία Αττικής).