ΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

wΕιδικότητα: Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Τηλέφωνο: +357 22 200629
Αρ. γραφείου: 119