ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε  τον τίτλο του Ειδικού Ουρολόγου / Ανδρολόγου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200408 / +357 99 514171
Αρ. γραφείου: 10