ΠΟΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

• MBBS (London) πτυχίο Ιατρικής – UCL, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Ην. Βασίλειο
• Ειδικότητα Urology – Νοσοκομεία Ην. Βασιλείου: The Royal Marsden, University College London, Charing Cross, Barts and The London
• MRCS (Eng) and Fellowship of the Royal College of Surgeons (Urology) – Διπλωματούχος και Μέλος, Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργικής
• Fellow of the European Committee of Sexual Medicine – Διπλωματούχος και Μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σεξουαλικής Ιατρικής
• Χειρουργική Υφηγεσία – Υποειδικότητα (Fellowship) στις Επεμβάσεις Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας, University College London Hospital, UK