ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Dusseldorf της Γερμανίας και απέκτησε τον τίτλο της χειρουργικής ειδικότητας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική στην Ελλάδα, Γερμανία, Μγ. Βρετανία και ΗΠΑ.

Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός
Τηλέφωνο: +357 22 200386
Αρ. γραφείου: 107