ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ρώμης «La Sapienza» Ιταλίας. Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός