ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Besancon – Γαλλίας  και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Γαστρεντερολόγου – Ηπατολόγου από το Πανεπιστήμιο της Besancon – Γαλλίας   (FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE BESANCON – FRANCE).