ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Ειδικότητα: Πλαστικός Χειρουργός
Τηλέφωνο: +357 22 200421
Email: n.kranidhiotis@aretaeio.com