ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Κίεβου και απέκτησε τον τίτλο του ειδικού Επανορθωτικού Ουρολόγου από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200333
Αρ. γραφείου: 7