ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200657