ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

MA (Cantab), BM BCH (Oxon)
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Λευκωσίας

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Τηλέφωνο: +357 22 200657

Καρδιακή ανεπάρκεια – Pαδιοφωνική εκπομπή

Πότε χρειάζεται να πάμε για Γενικό ΤΣΕΚ-ΑΠ