ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Χειρουργός
Τηλέφωνο: +357 22 200 375
Αρ. γραφείου: 102