Πρωτοποριακή έρευνα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Ο Δρ. Μιχάλης Πρωτοπαπάς και η ομάδα του, σε συνεργασία με τη νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Johannes Guttenberg του Mainz στη Γερμανία, υπό την Professor Dr. Frauke Zipp, καθώς επίσης και με τις Δρ. Θεράποντος Χριστίνα και Δρ. Κούσπαρου Χριστίνα και την πλήρη στήριξη της εταιρίας Novartis, διεξάγουν μια πρωτοποριακή κλινική ερευνητική μελέτη με τίτλο «NEUROSA-MS».

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο εντοπισμός δεικτών παρακολούθησης της νόσου της πολλαπλής σκλήρυνσης σε Κύπριους ασθενείς. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στον βιοδείκτη των νευροϊνιδίων (serum Neurofilament light chain-sNfL), ο οποίος μέσω της μέτρησης των επιπέδων με μια απλή αιματολογική εξέταση μπορεί να καθορίσει τον βαθμό απομυελίνωσης στην πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτό τον καθιστά έναν ιδιαίτερα υποσχόμενο δείκτη αξιολόγησης της δραστηριότητας της νόσου και κατ’ επέκταση ένα πολύτιμο μελλοντικό κλινικό εργαλείο στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία, ακόμα και στην υποκλινική της μορφή.

Τα δείγματα αίματος από τους εθελοντές συμμετέχοντες (συνολικός αριθμός 150 ατόμων) για την μέτρηση sNfL θα τύχουν επεξεργασίας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, ενώ δείγμα ορού αίματος θα αποσταλεί κωδικοποιημένο σε εξειδικευμένο εργαστήριο της νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Johannes Guttenberg του Mainz στη Γερμανία, όπου και θα πραγματοποιηθεί η μέτρηση των επιπέδων sNfL. Η όλη μελέτη επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την εταιρία Novartis, η οποία προσφέρει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη της στο διαδικαστικό μέρος.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί ιδιαίτερο επίτευγμα και τιμά όλους τους συμμετέχοντες καθώς και το Αρεταίειο Νοσοκομείο, την Κύπρο και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Η πορεία προς την Αριστεία συνεχίζεται.