Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορηγίας €50,000 για πιλοτική εφαρμογή στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορηγίας €50,000 για πιλοτική εφαρμογή στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) σε συνεργασία με CyRIC | Cyprus Research and Innovation Center Ltd και Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CHERRIES – Constructing Healthcare Environments through Responsible Research Innovation and Entrepreneurship Strategies.

To κέντρο επιχειρηματικής καινοτομίας CyRIC και το Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο αποτελούν τους εταίρους του έργου CHERRIES που εκπροσωπούν την Κύπρο σε 1 από τα 3 πιλοτικά προγράμματα που θα διεξαχθούν στο τομέα της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

To έργο έχει διάρκεια 3 ετών και το πιλοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο θα διεξαχθεί από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022.

Στην παρούσα φάση του έργου, υπάρχει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων (call for solutions), με καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου 2021, που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα. Στα πλαίσια του προγράμματος, με την καθοδήγηση της CyRIC και του Αρεταίειου Ιατρικού Κέντρου , αρχής γενομένης τον Ιούνιο του 2021 και για διάστημα 10 μηνών, θα υλοποιηθεί η πρόταση που θα επιλεγεί και το πιλοτικό σκέλος της με απώτερο σκοπό να δώσει  λύση σε υφιστάμενα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι πολίτες στον τομέα της υγείας και δη – της ηλεκτρονικής (e-Health).

Ποιο είναι το ζητούμενο;

Αναζητούμε προτάσεις ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) που θα δώσουν λύσεις στην: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Κύπριους πολίτες που ζουν στην ύπαιθρο και σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικής παρακολούθησης και συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής».

Στόχος είναι η παροχή προσβασιμότητας και ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών στον πληθυσμό των απομακρυσμένων περιοχών του νησιού μας (ή σε οποιονδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα χωρίς εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές εγκαταστάσεις και επαγγελματίες υγείας) χωρίς να χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η λύση που θα επιλεγεί θα λάβει χρηματοδότηση €50,000 μέσω του έργου CHERRIES. Για τους κανόνες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες επιλογής, τις συμφωνίες καθώς και τους κανονισμούς της υλοποίησης του πιλοτικού έργου, θα ακολουθηθούν και τα τηρηθούν όλες οι προαπαιτούμενες και προκαθορισμένες διαδικασίες που ακολουθεί η ομάδα υλοποίησης του έργου και όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (βλ. «Οδηγός και κανονισμοί πρόσκλησης ενδιαφέροντος και πιλοτικού προγράμματος» – στην ενότητα Απαραίτητες Λήψεις Αρχείων προτού προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης). Ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εταίρους του έργου στην Κύπρο – CyRIC και Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο – είναι απαραίτητος.

Γιατί λύσεις eHealth;

Η Κύπρος όντας νησιωτική χώρα, διαθέτει πληθώρα αγροτικών και απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών με χωριά και κοινότητες τόσο στα ορεινά όσο και στην ακτογραμμή της. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του πληθυσμού ζει μακριά από τα αστικά κέντρα με την πλειοψηφία τους να είναι ενήλικες ή άτομα τρίτης ηλικίας. Οι ανάγκες του πληθυσμού αυτού για υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και η μετακίνηση ακόμη και για απλή διάγνωση ή βασική ιατρική αγωγή γίνεται ολοένα  πιο απαραίτητη και δύσκολη, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε όπου τα μέτρα περιορισμού και η κοινωνική απόσταση είναι αυστηρά και αναπόφευκτα.

Η υγειονομική περίθαλψη στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει βελτιωθεί σημαντικά με την πρόσφατα πολυαναμενόμενη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει τον τομέα πιο εξορθολογισμένο και οικονομικά αποδοτικό.

Οι  προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σημερινό μας σύστημα είναι αρκετές και υπάρχει άμεση ανάγκη για καλύτερο συντονισμό, επικοινωνία και αποτελεσματικότερες διαδικασίες του όλου οικοδομήματος που ονομάζουμε Σύστημα Υγείας. Μέσα από το έργο αυτό, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε ήδη υπάρχοντα προβλήματα με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου πιλοτικού και τη συνέχιση εφαρμογής του στο μέλλον, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις μεθόδους «Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας» στον τομέα της Υγείας που προάγονται μέσα από το έργο αυτό.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καθώς και το εγχειρίδιο συμμετοχής εδώ.

Γιατί να υποβάλετε αίτηση:

• Συν δημιουργία (co-creation) και ανάπτυξη καινοτόμου λύσης σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του έργου στην Κύπρο

• Χρηματοδότηση €50,000 για να ανάπτυξη και εφαρμογή της  λύσης σε διάστημα 10 μηνών *

• Στενή συνεργασία, υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διαδικασία υλοποίησης από επαγγελματίες εμπειρογνώμονες της CyRIC EUBIC και του Αρεταίειου Ιατρικού Κέντρου.

* Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το εφάπαξ ποσό που θα πρέπει να καλύπτει κάθε κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη της λύσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, και συγκεκριμένα ταξίδια κατά τη φάση της συν-δημιουργίας (τουλάχιστον 3 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής)

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:

• Εγγεγραμμένη εταιρεία σε κράτος-μέλος της ΕΕ καθώς και χώρες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα H2020 (Ορίζοντας 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Να είστε σε θέση να επικοινωνείτε στην τοπική γλώσσα.

Διαδικασία αίτησης:

Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι και τις 15 Απριλίου 2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Απαραίτητες Λήψεις Αρχείων προτού προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης:

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομέρειες παρακαλώ αποταθείτε:  

Μωυσής Μωυσέως (CyRIC EUBIC): m.moyseos@cyric.eu  +357 22 282895

Στυλιανός Γιάλλουρος (Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο ): s.yiallouros@aretaeio.com +357 22 200602