Ιατροί ανά Ειδικότητα

Εγγεγραμμένοι Ιατροί στο ΓΕΣΥ
Το Αρεταίειο Νοσοκομείο αποτελείται από γιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.