Ιατροί ανά Ειδικότητα

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο αποτελείται από γιατρούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.