ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 εθελοντική αιμοδοσία στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, με στόχο την κάλυψη αναγκών αίματος της Τράπεζας Αίματος Κύπρου και όλων των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Το προσωπικό του Νοσοκομείου, ιατροί, μέλη της Διευθυντικής ομάδας, νοσηλευτές, θαλάμων, αγκάλιασαν με εγκαρδιότητα την προσπάθεια αυτή μέσω της συμμετοχής τους στην αιμοδοσία με κεντρικό μήνυμα «Μαζί συμπληρώνουμε το παζλ της επάρκειας αίματος».

Τέτοιες χειρονομίες αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, προσθέτουν αξία στην κοινωνία και μεταφέρουν την φλόγα της αγάπης στις καρδιές μας.