Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Αρεταίειου Νοσοκομείου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως καθημερινά

Τηλ. +357 22 200 300

Επικοινωνήστε μαζί μας!