Δρ. Δημήτρης Κωστή (Ενδιαφέρον Περιστατικό)

Δρ. Δημήτρης Κωστή (Ενδιαφέρον Περιστατικό)

Δρ. Δημήτρης Κωστή
Αρεταίειο Νοσοκομείο
 
Ασθενής ηληκίας 64 ετών παραπέμφθηκε κοντά μας με ιστορικό πτώσεως από ύψος, αμβλείας κάκωσης περινέου χωρίς πυελικά κατάγματα και μετατραυματική στένωση ουρήθρας.
 
Η προεγχειρητική διερεύνηση με ανιούσα ουρηθρογραφία, κυστεογραφία και υπερηβική κυστεοσκόπηση ανέδειξαν στένωση βολβικής μοίρας ουρήθρας με φυσιολογικό κεντρικό κολόβωμα 1.5 εκ από τον γραμμωτό σφιγκτήρα.
 
Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο με πλάνο διενέργειας Αυξητικής τελικοτελικής αναστόμωσης(augmented end to end anastomosis).
 
Μετά όμως την τομή περινέου διεπιστώθη εκτεταμένη κάκωση περινέου με εξαφάνιση όλων των φυσιολογικών ανατομικών μορίων και ουλώδη εξαλλαγή του βολβοσηραγγώδους μυός, του περινεικού λίπους, της ουρήθρας και συγχώνευση όλων σε μία σκληρή και ακίνητη ουλώδης μάζα.
 
Προχωρήσαμε σε αλλαγή χειρουργικού πλάνου, με εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό ολόκληρου του ουλώδους ιστού και αφαίρεση όλων των παθολογικών περιοχών υπο την συνεχή καθοδήγηση υπερηβικού κυστεοσκοπίου.
 
Η προσπάθεια αποκατάστασης τέτοιου τραύματος σε ένα στάδιο συνεπάγεται με αυξημένα ποσοστά αποτυχίας.
 
Έπειτα προχωρήσαμε στη δημιουργία νέου περινεικού εδάφους με την κινητοποίηση μισχοτών λιποδών κρημνών από τις έσω επιφάνειες των μηρών και με δερματικά μοσχεύματα από το όσχεο και την ακροποσθία.
 
Ακολούθως προχωρήσαμε στη δημιουργία νέου ουρηθρικού πεδίου και προσωρινής περινειστομίας. Ο ασθενής ουρεί φυσιολογικά από την περινεοστομία και θα επανέλθει σε 6 μήνες για σύγκλιση της περινεοστομίας και ουρηθροπλάστική με χρήση στοματικού βλεννογόνου.
 
Το περιστατικό αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα και η ικανότητα μας πλέον ως Ουρολογική κοινότητα να αντιμετωπίζουμε τέτοιου βελινεκούς περιστατικά αποτελεί προιόν άψογης συνεργασίας και συνεχούς εκπαίδευσης .
 
Η Κύπρος αποτελεί πλέον ένα από τα λίγα κέντρα ΠΑΓΚΟΣΙΩΣ που μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά.