ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/3/20 Μέτρα ευθύνης για παρεμπόδιση εξάπλωσης του COVID-19

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των καταστάσεων και προς συμμόρφωση με τις οδηγίες της κυβέρνησης της κυπριακής δημοκρατίας προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία τόσο των ασθενών μας, όσο και του προσωπικού μας, προβήκαμε στη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων.

Νοσοκομείο

Περιορισμός των σημείων εισόδου του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης.

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Το ΤΑΕΠ κλείνει για το κοινό.

Δεν θα εκτελούνται κλήσεις ασθενοφόρου.

Εξωτερικά ιατρεία

Ακύρωση επισκέψεων για αντιμετώπιση μη επειγόντων περιστατικών.

Χειρουργεία/Ενδοσκοπήσεις

Αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων και εισαγωγών για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος/απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

Επισκεπτήριο σε θαλάμους

Απαγορεύεται το επισκεπτήριο στους θαλάμους νοσηλείας ασθενών. Κανείς δεν εισέρχεται στο Νοσοκομείο για επίσκεψη.

Στον γυναικολογικό θάλαμο οι εγκυμονούσες θα δηλώνουν μόνον ένα συνοδό ο οποίος δεν θα εναλλάσσεται κατά τη διάρκεια της διαμονής. 

Είμαστε σίγουροι για την κατανόηση των ασθενών αλλά και των πολιτών, αφού στόχος είναι η ίδια η προστασία τους και των υπόλοιπων συνανθρώπων μας.

Αρ: 2020/01