Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορηγίας €50,000 για πιλοτική εφαρμογή στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορηγίας €50,000 για πιλοτική εφαρμογή στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) σε συνεργασία με CyRIC | Cyprus Research and Innovation Center Ltd και Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CHERRIES – Constructing Healthcare Environments through Responsible Research Innovation and Entrepreneurship Strategies.

To κέντρο επιχειρηματικής καινοτομίας CyRIC και το Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο αποτελούν τους εταίρους του έργου CHERRIES που εκπροσωπούν την Κύπρο σε 1 από τα 3 πιλοτικά προγράμματα που θα διεξαχθούν στο τομέα της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

To έργο έχει διάρκεια 3 ετών και το πιλοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο θα διεξαχθεί από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022.

Στην παρούσα φάση του έργου, υπάρχει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων (call for solutions), με καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου 2021, που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα. Στα πλαίσια του προγράμματος, με την καθοδήγηση της CyRIC και του Αρεταίειου Ιατρικού Κέντρου , αρχής γενομένης τον Ιούνιο του 2021 και για διάστημα 10 μηνών, θα υλοποιηθεί η πρόταση που θα επιλεγεί και το πιλοτικό σκέλος της με απώτερο σκοπό να δώσει  λύση σε υφιστάμενα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι πολίτες στον τομέα της υγείας και δη – της ηλεκτρονικής (e-Health).

Ποιο είναι το ζητούμενο;

Αναζητούμε προτάσεις ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) που θα δώσουν λύσεις στην: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Κύπριους πολίτες που ζουν στην ύπαιθρο και σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικής παρακολούθησης και συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής».

Στόχος είναι η παροχή προσβασιμότητας και ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών στον πληθυσμό των απομακρυσμένων περιοχών του νησιού μας (ή σε οποιονδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα χωρίς εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές εγκαταστάσεις και επαγγελματίες υγείας) χωρίς να χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η λύση που θα επιλεγεί θα λάβει χρηματοδότηση €50,000 μέσω του έργου CHERRIES. Για τους κανόνες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες επιλογής, τις συμφωνίες καθώς και τους κανονισμούς της υλοποίησης του πιλοτικού έργου, θα ακολουθηθούν και τα τηρηθούν όλες οι προαπαιτούμενες και προκαθορισμένες διαδικασίες που ακολουθεί η ομάδα υλοποίησης του έργου και όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (βλ. «Οδηγός και κανονισμοί πρόσκλησης ενδιαφέροντος και πιλοτικού προγράμματος» – στην ενότητα Απαραίτητες Λήψεις Αρχείων προτού προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης). Ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εταίρους του έργου στην Κύπρο – CyRIC και Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο – είναι απαραίτητος.

Γιατί λύσεις eHealth;

Η Κύπρος όντας νησιωτική χώρα, διαθέτει πληθώρα αγροτικών και απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών με χωριά και κοινότητες τόσο στα ορεινά όσο και στην ακτογραμμή της. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του πληθυσμού ζει μακριά από τα αστικά κέντρα με την πλειοψηφία τους να είναι ενήλικες ή άτομα τρίτης ηλικίας. Οι ανάγκες του πληθυσμού αυτού για υγειονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και η μετακίνηση ακόμη και για απλή διάγνωση ή βασική ιατρική αγωγή γίνεται ολοένα  πιο απαραίτητη και δύσκολη, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε όπου τα μέτρα περιορισμού και η κοινωνική απόσταση είναι αυστηρά και αναπόφευκτα.

Η υγειονομική περίθαλψη στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει βελτιωθεί σημαντικά με την πρόσφατα πολυαναμενόμενη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει τον τομέα πιο εξορθολογισμένο και οικονομικά αποδοτικό.

Οι  προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σημερινό μας σύστημα είναι αρκετές και υπάρχει άμεση ανάγκη για καλύτερο συντονισμό, επικοινωνία και αποτελεσματικότερες διαδικασίες του όλου οικοδομήματος που ονομάζουμε Σύστημα Υγείας. Μέσα από το έργο αυτό, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις σε ήδη υπάρχοντα προβλήματα με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου πιλοτικού και τη συνέχιση εφαρμογής του στο μέλλον, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις μεθόδους «Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας» στον τομέα της Υγείας που προάγονται μέσα από το έργο αυτό.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων καθώς και το εγχειρίδιο συμμετοχής εδώ.

Γιατί να υποβάλετε αίτηση:

• Συν δημιουργία (co-creation) και ανάπτυξη καινοτόμου λύσης σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του έργου στην Κύπρο

• Χρηματοδότηση €50,000 για να ανάπτυξη και εφαρμογή της  λύσης σε διάστημα 10 μηνών *

• Στενή συνεργασία, υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διαδικασία υλοποίησης από επαγγελματίες εμπειρογνώμονες της CyRIC EUBIC και του Αρεταίειου Ιατρικού Κέντρου.

* Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το εφάπαξ ποσό που θα πρέπει να καλύπτει κάθε κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη της λύσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, και συγκεκριμένα ταξίδια κατά τη φάση της συν-δημιουργίας (τουλάχιστον 3 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής)

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:

• Εγγεγραμμένη εταιρεία σε κράτος-μέλος της ΕΕ καθώς και χώρες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα H2020 (Ορίζοντας 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Να είστε σε θέση να επικοινωνείτε στην τοπική γλώσσα.

Διαδικασία αίτησης:

Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι και τις 15 Απριλίου 2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Απαραίτητες Λήψεις Αρχείων προτού προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης:

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομέρειες παρακαλώ αποταθείτε:  

Μωυσής Μωυσέως (CyRIC EUBIC): m.moyseos@cyric.eu  +357 22 282895

Στυλιανός Γιάλλουρος (Αρεταίειο Ιατρικό Κέντρο ): s.yiallouros@aretaeio.com +357 22 200602

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Εισάγει πλατφόρμα για παροχή ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού Pfizer-BioNtech COVID-19

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με τις εταιρείες VeChain και i-Dante εδώ και 2 μήνες έχουν αναπτύξει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν σε κινητές συσκευές τα αποτελέσματα των κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων τους σε μορφή ψηφιακού πιστοποιητικού.

Σήμερα το Αρεταίειο ανακοινώνει τη διεύρυνση της πλατφόρμας που επιτρέπει την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού Pfizer-BioNtech COVID-19.

Ως εκ τούτου, όσοι ιατροί και προσωπικό του Αρεταίειου έχουν εμβολιαστεί θα λάβουν το προσωπικό τους ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, που θα αναγνωρίζεται ως επίσημο έγγραφο από όλες τις χώρες του κόσμου.

Το Αρεταίειο συνεχίζει την πορεία του προς την Αριστεία, επενδύει στην καινοτομία και πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και Αρεταίειου Νοσοκομείου

Υπεγράφη την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και του Αρεταίειου Νοσοκομείου, με στόχο την έναρξη μίας παραγωγικής και βιώσιμης συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας, της εμπειρογνωμοσύνης, των πόρων και του δικτύου συνεργατών που διαθέτουν.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δρα Βάκη Παπαναστασίου, στην παρουσία των Γιώργου Χριστοδούλου, Δημοτικού Γραμματέα Στροβόλου, του Μιχάλη Παπαδόπουλου, Γενικού Διευθυντή και του Άντρου Αντωνιάδη,  Οικονομικού Διευθυντή του Αρεταίειου Νοσοκομείου.

Οι πρόνοιες του εν λόγω Μνημονίου συνοψίζονται κυρίως στη συναντίληψη αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών για την προώθηση προγραμμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, τόσο σε θέματα υγείας και πρόληψης, όσο και ευρύτερου φάσματος δράσεων, όπως πρωτοβουλίες περιβαλλοντικού, κοινωνικού, και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και καινοτομίας και έρευνας.

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την αμοιβαία πρόθεσή τους για την άμεση υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου, καθώς και την όποια προσαρμογή και εμπλουτισμό του καταστούν απαραίτητα, ανταποκρινόμενο στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Από τον Δήμο Στροβόλου και το Αρεταίειο Νοσοκομείο

Aretaeio Hospital joins the digitalization and blockchainization Era by offering E-HCert to its patients/visitors

The clinical laboratories of Cyprus produce large volumes of data, including extensive paper trails relating to lab test results for patients. The system currently relies on ‘Laboratory Information Systems’ (LIS) that helps specialists manage data resulting from a series of complex tests and activities.

The current process contains multiple deficiencies. Firstly, the patient has to wait days for the completion of all tests prior to receiving results. In addition, the hospital laboratory has to contact the patient, deliver physical test results whilst the patient has to then maintain a hard copy of the results in good condition to ensure access to subsequent healthcare services.

As healthcare systems undergo rapid integration with new digital tools, the need for compliance with data privacy policies such as GDPR becomes increasingly vital. Conversely, patients need a legally compliant, private and secure method to view and share their own health information.

Blockchain technology represents the best opportunity to radically reshape the current paradigm and change the delivery of healthcare, test results, therapeutics, diagnostics as well as advance the process and security of information exchange between parties.

E-HCert and VeChain as an Instrument for Patient, Hospital & Government

E-HCert represents a new category of healthcare record system that combines interoperability, immutability, traceability and compliance. For Aretaeio Hospital, after the patient takes a lab test, results will be automatically uploaded to the E-HCert application and the VeChainThor public blockchain. Built on VeChain ToolChain™, the E-HCert wallet can be securely accessed using private credentials given to the patient after a registration process in the Hospital. Once complete, the data is readily accessible to its owner, available for use to prove his or her health status as required.

The solution also provides a blockchain-based Web Portal that allows doctors to request the medical records of patients, creating a trusted and transparent communication mechanism between physician and patient.

The platform maintains GDPR compliance by ensuring personal data remains under full control of the owner, granting access to government authorities, employers or other parties at the sole discretion of the owner whilst massively reducing the risk of accidental third party exposure.

From January 2021, The E-HCert App will be used by Aretaeio Hospital for all laboratory tests, from COVID-19 to routine blood work, predictably serving over 100,000 people a year. Together with I-Dante and VeChain will be a leading force in the transformation of the European healthcare sector.

Call for Needs

Would you like to contribute in an innovative and exciting project involving eHealth in the framework of Responsible Research and Innovation (RRI)?

The needs inventory is an important part of the project as it determines the direction of the pilot project that will be launched later in the project. Do you see a need that needs to be met? Take your chance to influence and contribute in the project!
The CHERRIES project aims to find new, innovative solutions to meet health challenges. Right now, we are investigating what needs are linked to the eHealth solutions for remote and rural areas patients especially in the period of the pandemic.

Why eHealth solutions for health and medical professionals? 

Cyprus, an island in the Mediterranean boasts of a plethora of rural and remote idyllic landscapes with villages and communities spread in mountainous areas and seashores. A significant amount of the population of the island lives in these areas whilst the majority of them are adults or elderly. Their healthcare needs are growing over time and the commute for even simple diagnostics or basic medical treatment is becoming increasingly demanding and difficult, especially in the pandemic era where restriction measures and social distancing are strict and inevitable. 

Health care in the Republic of Cyprus has been improving substantially with the recent long-anticipated implementation of a comprehensive National Health -care System, which is set to make the sector more streamlined and cost effective.

Major challenges face today’s health care system for which health professionals including public and private hospitals and clinics, must be prepared. There is an immense need for better coordination, communication, and more efficient processes within the hospital but also with the patient experience as well as other key stakeholders of the health care ecosystem. In addition, we have both a culture and organization of care that separate our care into distinct systems such as hospitals, home care, skilled nursing facilities, with little formal communication, relationships, or collaboration between and among those settings

We are looking for specific eHealth needs that clearly define the problems and hurdles that individuals or organizations are currently facing in providing high quality medical and health care services. Transforming systems in a way that would give patients and health professionals more of an active role, as users of new technology in the care continuum, is a priority.

The main territorial support actors of the business and innovation ecosystem are CyRIC-the certified EU|BIC of Cyprus and Aretaeion Private Hospital (AIK)

What is a need in this project?

Needs in project CHERRIES can be defined as requirements linked to people feeling good and functioning in their daily lives. Needs are challenges or shortcomings that we can change for the better and thus affect people’s health, at group or societal level. What we are looking for is therefore not the needs of individuals but needs that affect several people.

However, the identified need should also lead to increased quality and/or reduced cost in healthcare. For example, it may be that the situation of the target group will be better if the need is met with some type of intervention, inside or outside the health care system. This can also reduce the cost of care.

Why should we identify needs?

In the CHERRIES project, a pilot project will be carried out. The pilot project aims to test an innovative solution to meet an identified need. So we first want to find out the needs to know what the pilot project will try to solve.

Who can report a need?

The CHERRIES project takes a clear bottom-up perspective when developing new solutions to meet health challenges. This means that we want organizations as well as individuals and professionals who are directly or indirectly concerned by an issue to be involved in influencing. The opportunity to describe a need is therefore open to healthcare organizations, healthcare individuals and professionals and healthcare stakeholder organizations, private individuals, persons involved in civil society and officials within, for example, the municipality or region. 

How do I report a need? 

The form contains a number of questions to fill out, which are essentially about:

  • Description of the need, its causes and effects
  • Which individuals/groups in society are affected
  • What a possible solution could lead to 

A good and detailed description will make it easier for us to understand what is at stake and thus assess the need.

Send us your entry by email by 30 November.

Submit a need

What happens next?

All needs reported via the form will be analysed and assessed. The assessment team will look, among other things, at the importance of the need, whether it affects many people, and whether it is possible to develop solutions and carry out a pilot project within the framework of the CHERRIES.

Any needs reported will help us increase our understanding of this issue, so even if the very need you report if not is the subject of a pilot project, it is valuable information for us in other work outside of this project!

I have more questions, who should I get in touch with?

For questions and information, please contact

Mr. Moyses Moyseos (EUBIC CyRIC): m.moyseos@cyric.eu 22282895

Mr. Stylianos Yiallouros (Aretaeion Private Hospital) : s.yiallouros@aretaeio.com 22200602

Ένταξη Αρεταίειου Νοσοκομείου στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2020 διευρύνει το φάσμα υπηρεσιών του για να καλύψει και τις ανάγκες των ασθενών του ΓεΣΥ. Ως εκ τούτου, το Νοσοκομείο εντάσσεται στο Γενικό Σύστημα Υγείας με υπέρτατη αίσθηση κοινωνικής ευαισθησίας και μέσα από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του θα εξυπηρετεί και όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Το Αρεταίειο μέσα από την Ιδιωτική Πτέρυγα του Νοσοκομείου θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί μη δικαιούχους, αλλά και ιδιώτες, καθώς και κατόχους ιδιωτικών ασφαλειών.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και έχοντας για πυξίδα τις αξίες της ποιότητας, της ομαδικής εργασίας και της συνεχούς βελτίωσης, παρέχει επί 24ώρου βάσεως όλες τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, πιστοποιημένες για το υψηλό τους επίπεδο με διεθνή πρότυπα, σε ένα σύγχρονων προδιαγραφών κτήριο.

Διαθέτει προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες και με καταξιωμένους επιστήμονες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων, στοχεύει στη βέλτιστη φροντίδα και ικανοποίηση των ασθενών του, εντός και εκτός ΓεΣΥ. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/3/20 Μέτρα ευθύνης για παρεμπόδιση εξάπλωσης του COVID-19

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των καταστάσεων και προς συμμόρφωση με τις οδηγίες της κυβέρνησης της κυπριακής δημοκρατίας προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία τόσο των ασθενών μας, όσο και του προσωπικού μας, προβήκαμε στη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων.

Νοσοκομείο

Περιορισμός των σημείων εισόδου του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης.

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Το ΤΑΕΠ κλείνει για το κοινό.

Δεν θα εκτελούνται κλήσεις ασθενοφόρου.

Εξωτερικά ιατρεία

Ακύρωση επισκέψεων για αντιμετώπιση μη επειγόντων περιστατικών.

Χειρουργεία/Ενδοσκοπήσεις

Αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων και εισαγωγών για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος/απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

Επισκεπτήριο σε θαλάμους

Απαγορεύεται το επισκεπτήριο στους θαλάμους νοσηλείας ασθενών. Κανείς δεν εισέρχεται στο Νοσοκομείο για επίσκεψη.

Στον γυναικολογικό θάλαμο οι εγκυμονούσες θα δηλώνουν μόνον ένα συνοδό ο οποίος δεν θα εναλλάσσεται κατά τη διάρκεια της διαμονής. 

Είμαστε σίγουροι για την κατανόηση των ασθενών αλλά και των πολιτών, αφού στόχος είναι η ίδια η προστασία τους και των υπόλοιπων συνανθρώπων μας.

Αρ: 2020/01

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 2020

Μήνυμα του Δρ. Μάριου Παιδονόμου

Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα με τον κορονοϊό μονοπωλεί τις τελευταίες εβδομάδες το ενδιαφέρον και την προσοχή του κόσμου, θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε και πάλι μία αναφορά σε ένα άλλο, επίσης τεράστιο ιατρικό πρόβλημα της εποχής μας, αυτό της παχυσαρκίας. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την υπενθύμιση του προβλήματος αυτού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία που όρισε την 4η Μαρτίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας για το 2020.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας κρούει και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με την παχυσαρκία και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή. Οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και πάνω από 170 εκατομμύρια θα νοσήσουν σοβαρά.

Παρόλη την πρόοδο που έχει γίνει, η συγκεκριμένη ασθένεια εξακολουθεί να τυγχάνει ουσιαστικής παρερμηνείας και οι ασθενείς εξακολουθούν να είναι στιγματισμένοι από την κοινωνία και το περιβάλλον. H προκατάληψη, με ότι αυτό συνεπάγεται, αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου. Πολλοί θεωρούν την παχυσαρκία ως συνειδητή επιλογή τρόπου ζωής, κατηγορώντας τα επηρεαζόμενα άτομα για έλλειψη βούλησης ή και αδυναμία ή αδράνεια να την αντιμετωπίσουν με σωστή διατροφή και άσκηση. Οι κατηγορίες αυτές δεν προέρχονται μόνο από τον κόσμο, που ίσως έχει ελλιπή ιατρική γνώση, αλλά ακόμη και από επαγγελματίες υγείας που βλέπουν και αντιμετωπίζουν το τεράστιο αυτό πρόβλημα εντελώς επιφανειακά.

Παρόλα αυτά, η παχυσαρκία αναγνωρίζεται πλέον από την πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου ως μία πολύπλοκη χρόνια ασθένεια που προκαλείται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών, συμπεριφορικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι επιδημικές διαστάσεις που έχει πάρει η νόσος  απαιτούν μια δυναμική, παγκόσμια αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού που θα καταρρίψει τα όποια εμπόδια υπάρχουν στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία του.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας είναι «οι ρίζες της παχυσαρκίας», με επίκεντρο την εξάλειψη του στιγματισμού και τη βελτίωση της κατανόησης για το θέμα της παχυσαρκίας, έτσι ώστε περισσότεροι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες.

Οι ασθενείς με παχυσαρκία αξίζουν να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Αξίζουν να αισθάνονται ότι τυγχάνουν κατανόησης και έχουν κάθε δικαίωμα σε θεραπείες που θα τους δίνουν καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες για βελτίωση της υγείας τους και της ποιότητας ζωής τους.

Πολλοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης τονίζουν περισσότερο τους κινδύνους ή τις συνέπειες της παχυσαρκίας, παραλείποντας ή αγνοώντας  την ίδια την ασθένεια.  Πολλές κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη συμμετοχή ομάδας ειδικών στην αντιμετώπιση της νόσου και συνηγορούν υπέρ μιας θεραπείας  που υπερβαίνει τη δίαιτα και την άσκηση μόνη της. Για την παχυσαρκία και ιδιαίτερα για τη νοσογόνο ή σοβαρή παχυσαρκία τονίζεται ότι η χειρουργική επέμβαση είναι αποδεδειγμένα η πιο αποτελεσματική διαθέσιμη θεραπεία, αλλά δυστυχώς σπάνια χρησιμοποιείται.  Η έρευνα δείχνει ότι 80-90% των ανθρώπων με παχυσαρκία που χάνουν βάρος με τη διατροφή και την άσκηση,  επανακτούν σύντομα τα περιττά κιλά τους. Για τη νοσογόνο παχυσαρκία, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Οι άνδρες ασθενείς έχουν μόνο 1 στις 1,290 πιθανότητα να φθάσουν σε ένα υγιές σωματικό βάρος χωρίς βαριατρική χειρουργική, ενώ για τις γυναίκες η πιθανότητα είναι 1 στις 677.

Αυτές περίπου είναι οι διαστάσεις του τεράστιου αυτού προβλήματος. Δραττόμενοι λοιπόν της ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας για την Παχυσαρκία θεωρούμε ως καθήκον και υποχρέωση μας, να πολεμήσουμε το στίγμα και την προκατάληψη. Και να επανατονίσουμε τη θέληση μας, μέσα από την εξειδίκευση, και την εμπειρία να προσφέρουμε μια πολυπαραγοντική, αποτελεσματική μακροχρόνα θεραπεία σε όποιο συνάνθρωπο μας το ζητήσει.  

Μάριος Παιδονόμου MD, MSc, PhD, FASMBS
Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής

www.drpedonomou.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Μέτρα πρόληψης εξάπλωσης του COVID 19

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο επιτελώντας το κοινωνικό του έργο  εφαρμόζει από σήμερα αυστηρό περιορισμό του επισκεπτηρίου ασθενών τις προγραμματισμένες ώρες .

Οι επισκέψεις θα επιτρέπονται μόνο σε άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενή . Επιτρέπεται η παραμονή 1 επισκέπτη ανά ασθενή , με μέγιστη διάρκεια επίσκεψης τα 10 λεπτά.

Παρακαλούνται συγγενείς φίλοι , γνωστοί να αποφεύγουν τις άσκοπες και εθιμοτυπικές επισκέψεις.

Σε κρίσιμα τμήματα ,Μ.Ε.Θ , Καρδιολογική μονάδα το επισκεπτήριο δύναται να απαγορευτεί . Η προστασία της  δημόσιας υγείας , της υγείας μας είναι προτεραιότητά μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 19/02/2020, 10:00 π.μ. – 1:30 μ.μ

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και καλεί όλους αύριο, Τετάρτη, 19/02/2020, 10:00 π.μ. – 1:30 μ.μ. στην προσπάθεια να συλλεγούν μονάδες αίματος για τους συνανθρώπους μας που τις χρειάζονται. Η αιμοδοσία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο 22-200688.